Linde Pohony s.r.o. a

Zajištění kvality

Oddělení řízení kvality je vybaveno moderní měřicí technikou - např. souřadnicové měřicí stroje Carl Zeiss.

Na vysoké úrovni je vybavena laboratoř pro materiálové analýzy - např. univerzální tvrdoměr Struers nebo spektrometr Belec včetně mikroskopu Carl Zeiss pro účely metalografie.