Linde Pohony s.r.o.

Politika firmy

Společnost Linde Pohony s.r.o.
klade značný důraz při všech svých činnostech na respektování požadavků na

  • Zajištění integrovaného systému kvality
  • zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví
  • zajištění protipožádní ochrany
  • zajištění ochrany životního prostředí

Jako důkaz této snahy vydává společnost dokumenty:

Integrovaná politika Linde Pohony s.r.o.. [PDF]